Zapisz się na kurs!
501 185 711

Informacje dla kandydatów

Do zapisu na kurs potrzebny jest PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
PKK to numer, który uzyskasz w urzędzie odpowiednim do swojego miejsca zamieszkania.

Aby złożyć wniosek o wydanie PKK, osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi przygotować następujące dokumenty:

1/ Wniosek o wydanie prawa jazdy (pomożemy wypełnić w ośrodku)
2/ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami (można uzyskać w ośrodku)
3/ Fotografię 3,5 x 4,5 cm („en face”)
4/ Zgodę rodziców (w przypadku nie ukończonych 18 lat), druk dostaniesz u nas
dowód tożsamości
5/ Kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu państwowego miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia. Jednakże po zdaniu egzaminu, dokument otrzyma tuż po ukończeniu pełnoletności. Natomiast kurs może rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Cena kursu: 2300 zł. UCZNIOWIE I STUDENCI 2200 zł.
Testy i egzamin wewnętrzny GRATIS.

Płatności: Wpłat można dokonywać w Ośrodku lub przelewem na konto:

67 1140 2004 0000 3102 3858 7001
Ośrodek Szkolenia Kierowców LEKCJA
ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 1
80-374 Gdańsk

Zapisy na kurs w trybie ciągłym w nowej Kia Rio – takiej jak na egzaminie.

  • OÅ�rodek Szkolenia Kierowców LEKCJA
  • OÅ�rodek Szkolenia Kierowców LEKCJA
  • OÅ�rodek Szkolenia Kierowców LEKCJA
  • OÅ�rodek Szkolenia Kierowców LEKCJA
  • OÅ�rodek Szkolenia Kierowców LEKCJA